Допълнително оборудване на складово пространство

  • Пластмасови кошове
  • Метални палети
  • Дървени палети
  • Контейнери за товари
  • Пластмасови палети
  • Метални каси
  • Работни маси
  • Незахранван floway стелаж