Инспекции за проверка и сервиз

Инспекции за проверка

След всяка година работа на стелажните системи, ние извършваме инспекция, която се прави от нашите работници. Целта на тази инспекция е да установим състоянието на стелажната система след едногодишна работа. Ние извършваме такава проверка независимо какъв е бил срокът на гаранцията.

Резултатът от извършената проверка може да бъде предложение от страна на PROMAN да подмени повредените части. Компанията предоставя оферта, която се разглежда от клиента и подлежи на допълнително договаряне.

Ремонти

Ремонтите на стандартните части извършваме няколко дни след договаряне на допълнителното споразумение. За тази цел в Chrudim имаме склад с части за стелажни системи.