Плъзгащи стелажи, архиви

Чрез поставяне на стелажи с лавици върху носеща количка, вие придобивате високо-функционална система за съхранение и архивиране, която ефективно използва цялото налично пространство.

Стелажите могат да се оборудват със странични стени, покриви, специални лавици за съхраняване на дрехи, издърпващи се лавици, държачи за етикети и др.

  • Задвижващият механизъм се създава благодарение на верижната трансмисия с контролираща розетка или кормилно колело.
  • Тъй като релсите на носещата количка са закрепени към оригиналния под или към новия под в бетона или към външния стелаж, е възможно да се прикрепи плъзгаща врата и заключващо устройство за носещата количка, което същевременно предпазва съхранените материали от незаконно влизане.

Пример за Плъзгащи стелажи, архиви

Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy Pojízdné regály, archívy
Pojízdné regály, archívy