Приложение на палетните стелажи

Палетни стелажи drive-in и drive-through.

Този вид системи служат за съхранение на по-големи количества от един и същ вид продукт. Носещите колони на стелажите са прикрепени с болтове, а отгоре са конзолите и галванизираните профили за складиране на палетите по канал.

Възможно е към стелажите да се добавят странични водачи за подемната машина в един канал според неговата дължина.

Палетни floway стелажи.

Предварително изработена система за дървени палети EUR и за палети Gitterbox (DIN 15155) /и двете възможни за транспортиране както по дължина, така и напречно/.

Движението от страната на товарене към страната на разтоварване, става благодарение на собственото тегло на палетите, по наклонените ролкови стелажи, с наклон от 3-5%. Системата е снабдена със спирачки на ролките, които отговарят за регулиране скоростта на палетите.

Мобилни палетни стелажи

При тази стелажна система работи само един манипулационен остров, за целия блок от палети. Достъпът до всеки палет е възможен, благодарение на преместването на острова. Скоростта на това преместване е около 5 метра в минута.

Стелажи за барабани за навити кабели

Тази стелажна система служи за нагледно складиране на барабани с навити кабели от различни видове. Доставката включва оста на барабаните.

Примери за приложение на палетните стелажи

Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů