Стелажи с лавици

Стелажите с лавици за различно натоварване се произвеждат за товари от 50 до 900 кг. на лавица и с височина на стелажа до 11 м. Те са удобни както за складове на един етаж, така и за двуетажни.

Пример за Стелажи с лавици за различни товари

Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály
Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály Policové regály