Стелажни аксесоари

  • Бариера срещу нежелани посетители, защита на носещите стълбове, защита на страничните стелажи.
  • Индикации за местата на съхраняване вътре в стелажа и на редицата от стелажи
  • Стоманени платформи, стълби
  • Странична мрежа за вилковия самотоварач
  • Греди за палети и варели
  • Мрежа за задната част на стелажа
  • Разграничителна метална преграда /мрежова/
  • Спирателна шина за палети
  • Обозначения на стелажи

Пример за Стелажни аксесоари

Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství
Ukázky příslušenství Ukázky příslušenství