Spádové regály

Obchodování na zahraničních trzích je pro nás výzvou

Společnost Proman s.r.o. byla založena před 22 lety ryze českým kapitálem. Během působení na českém trhu se jí podařilo získat jednu z vedoucích pozic mezi dodavateli regálových systémů a tuto pozici dlouhodobě udržet. Zároveň se také společnost velmi dobře prosazuje na zahraničních trzích. Nejen o tom, jak náročná cesta to byla, jsme si povídali s Ing. Petrem Malým, jednatelem společnosti.

Rohovor

Jakožto ryze české společnosti se Vám podařilo prosadit do zahraničí. Jak to bylo náročné a jak je těžké udržet si pozici mezi konkurencí zahraničních společností?

Po dvou letech své existence vstoupila společnost na slovenský trh, kde v současné době zaujímá také jednu z čelních pozic v oboru skladovací techniky. V průběhu následujících let jsme rozšířili své obchodní aktivity do střední, východní a jihovýchodní Evropy (Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko), a to prostřednictvím dceřiných společností a do zemí severských a pobaltských (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Dánsko). Obchodní aktivity máme i v arabských zemích. Aby se společnost naší velikosti prosadila na cizích trzích, vyžaduje to kvalitní výrobky, což je ale samozřejmostí, kterou se nám daří doplnit vytvářením osobnějších obchodních vztahů a také kvalitním záručním a pozáručním servisem. Nositeli správné obchodní komunikace jsou naši lidé, mohu zodpovědně říci, že se nám podařilo získat šikovné obchodníky, kteří velmi poctivě osobně pracují pro zákazníky v různých zemích, respektují jejich mentalitu, umí se přizpůsobit odlišnostem jednotlivých trhů. Po dobré zkušenosti s českým a slovenským trhem se stalo obchodování na zahraničních trzích pro naši společnost výzvou, kterou se nám daří naplňovat.

Vidíte ve vašem oboru výrazné aktuální trendy? Jak se tyto aktuální trendy uplatňují v praxi společnosti Proman?

V oblasti dodávek regálových systémů nelze hovořit o aktuálních odlišnostech a trendech. Existuje dlouhodobě obecná tendence ke snižování nákladů, společnost PROMAN s.r.o. si zakládá na kvalitě materiálového provedení, nabízí se však řešení nákladovosti optimalizací stavebnicového řešení ocelových konstrukcí - především u ocelových plošin. V oblasti dodávek spádových regálů pro palety je v řešení, především v automotive, způsob pohybu různých druhů palet po dráze.

V oblasti podvozků pro paletové regály i pro archivní regály je stále prostor pro optimalizaci nákladů volbou technického řešení. Naši techničtí pracovníci vytvářejí optimální technické řešení pro každého zákazníka na míru.
Výrazným trendem jsou rostoucí požadavky zákazníků na realizaci komplexních intralogistických celků (regálový systém, manipulační technika, dopravníky, řídící software apod.). Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s řadou odborných firem, zabývajících se výrobou či obchodem dílčích složek takto popsaného celku jsme schopni ve spolupráci s nimi intralogistický celek dle požadavku zákazníka zajistit, jsme nastupujícím trendům schopni dostát.

Rohovor

Na jaká technologická řešení z poslední doby jste obzvláště hrdí?

V letošním roce jsme realizovali dodávku spádových regálů pro palety ve slovenské automobilce, součástí již bylo i technické řešení pohybu několika typu palet z různých materiálů (plast, kov). Vybavit dráhu pro takový pohyb standardním způsobem možné nebylo, bylo proto navrženo inovativní řešení spočívající v sestavě různých roztečí válečků a rozmístění brzd, aby pohyb palet byl plynulý v celé délce tratě. Byly provedeny testy navrženého řešení a následně zařízení realizováno. Již nyní můžeme potvrdit, že se jeho provoz osvědčil. Proto budeme v dodávkách nové technologie pokračovat.

Pokud chce společnost v současné době na trhu uspět, musí neustále pracovat na vylepšení svých produktů. Můžete prozradit, co nového momentálně připravujete?

Naše současné snahy jsou již naznačeny v odpovědích na výše uvedené otázky. Nadále pracujeme na dokonalejších technických řešeních k uspokojení potřeb zákazníků, věnujeme pozornost optimalizaci dodávek, bezpečnosti námi dodávaných systémů. Značnou péči vyžaduje příprava a řešení dodávek komplexních intralogistických celků, které se bez dokonalé znalosti trhu a získání kvalitních informací O jeho možnostech neobjede. kvalitně připravit a realizovat takové komplexní řešení intralogistiky je možné pouze systematickou spoluprací nápaditých techniků a schopných obchodníků. Společnost Proman s.r.o. má takové odborníky ve svých řadách, rád jím tímto způsobem vyjadřuji dík za jejich dobrou práci.

Markéta Vojáčková

Zdroj: Logistic News