Spádové regály

SPÁDOVÉ PALETOVÉ REGÁLY

Spádové paletové regály používáme tam, kde máme více palet jednoho sortimentu zboží. Spádové paletové regály pracují na principu FIFO (First In First Out) a LIFO (Last In Last Out). Šetří prostor i čas na manipulaci s paletami, protože vysokozdvižný vozík nemusí zajíždět do uliček.

Spádové paletové regály tvoří konstrukce paletových regálů a válečkových drah, po kterých díky mírnému sklonu jezdí palety. Palety mohou být ukládány do regálu podélně nebo příčně, trať se dále navrhne dle požadovaného zatížení. Je důležité, aby byly na dráze používány pouze kvalitní a nepoškozené palety. Dráhy mohou být dovybaveny oddělovačem palet, nájezdy, vedením, zarážkami na konci atd. Spádové paletové regály jsou instalovány ve sklonu 3–5 %. Rámečkový systém push-back je další technická alternativa spádových regálů dle principu LIFO (Last In First Out), která se používá tam, kde je paleta uložena napříč. Jedná se o zasouvací systém vozíků/rámečků instalovaný v regále v mírném sklonu, takže zadní paleta sjíždí dopředu. Při ukládání druhé palety tedy tlačí vozík první uloženou paletu dozadu. Zároveň tento systém ukládání palet šetří regálovou konstrukci a nepoškozuje ji. Vstupní a výstupní místo je totožné.