Policové regály

Inspekce regálových systémů a ocelových plošin

Dle normy ČSN EN 15635 musí regálové systémy projít odbornou inspekcí v intervalu ne delším, než 12 měsíců.
Inspekce je zaměřena:

 • Na posouzení celkového stavu regálů, na odhalení možného poškození komponentů regálů
 • Na kontrolu stability regálů
 • Na kontrolu obsahu veškerých komponentů regálů, především zabezpečovacích a bezpečnostních prvků
 • Na dotažení šroubových spojů regálů
 • Na úplnost a správnost bezpečnostního a technického značení regálů

Rozsah inspekce

 • Vizuální prohlídka regálů
 • Vylepení inspekční značky na regály
 • Sepsání zápisu o provedené kontrole + seznámení kompetentní osoby s výsledným stavem (vše přímo na místě)
 • Vyhotovení kontrolní zprávy (na základě sepsaného zápisu) a její doručení kompetentní osobě
 • Vyhotovení případné nabídky na odstranění závad a poškození
 • Vyhotovení chybějícího anebo nového značení regálů a zaslání kompetentní osobě k vylepení

Servisní střediska PROMAN


Servisní střediska PROMAN

Opravy

Opravu standardních dílů provádíme po domluvě do několika dnů. Za tímto účelem disponujeme v Chrudimi skladem dílů regálových systémů.

Výměna poškozených komponent

Dle výše uvedené normy ČSN 15635 uvádíme plné znění bodu 9.7.1. – výměna poškozených komponent: „Opravy poškozených komponent nejsou dovoleny, pokud nejsou schváleny dodavatelem zařízení. Poznámka: Poškozené komponenty musí být raději vyměněny než opraveny, potože u studena tvarovaných materiálů je obtížná efektivní kontrola kvality.“ Prohlašujeme, že souhlas k opravě poškozených dílů neudělujeme.