Paletni regali

Konstrukcija za visine do 20 m i za nosivost police do 4500 kg. Stranice regala spojene vijcima ili zavarene mogu biti izvedene i za nosivost polja iznad 20 tona. Nosači paleta se proizvode u više duljina i vrsta profila i mogu se pomicati po visini bez spajanja vijcima. Regalna polja mogu se ispuniti čeličnim pločama, ivericom, rešetkama i dr.

Primjeri paletnih regala

Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala
Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala
Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala
Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala
Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala
Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala
Primjeri paletnih regala Primjeri paletnih regala