Primjena paletnih regala

Paletni regali ulazni i provozni (DRIVE-IN)

Korištenje regala može biti jednostrano (ulazni regali) ili s obe strane (provozni).

Ovi regali se koriste za skladištenje velikih količina istovrsne robe.

Stranice regala su spojene vijcima, a na njih su dodane konzole i pocinčani profili za skladištenje paleta u kanalima.

Regali se mogu dodatno opremiti sa bočnim vodilicama za viljuškare ovisno o dubini regalnog kanala.

Protočni paletni regali

Konstrukcija služi za transport EUR drvenih paleta (mogu se kretati uzdužno i poprečno), kao i za paletne rešetkaste kutije (DIN 15155), koje se isto mogu kretati uzdužno i poprečno.

Kretanje paleta od strane punjenja do strane za preuzimanje ostvaruje se pod težinom same palete na nagnutoj valjkastoj traci pri nagibu od 3-5 %. U isporuku su uključene kočnice za valjke, koje reguliraju stabilnu brzinu kretanja paleta.

Pokretni paletni regali

U ovom regalnom sistemu dovoljan je jedan prolaz za cijeli regalni blok. Pomjeranje redova regala omogućuje pristup do svake palete. Brzina pomjeranja je cca 5 m/min.

Regali za kabelske bubnjeve

Za pregledno skladištenje kabelskih bubnjeva, u različitim izvedbama. Isporuka uključuje osovine za kabelske bubnjeve.

Primjeri primjene paletnih regala

Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala
Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala Primjeri primjene paletnih regala