Pokretni regali s policama, arhivi

Pokretni regali, arhivi - smještajem regala s policama na podne šine dobija se visokofunkcionalni skladišni i arhivski sistem koji vrlo efektivno iskorištava prostor.

Regali mogu biti dopunjeni sa zatvorenim stranicama, pokrovom, pregradnim stijenama, posebnim nosačima za skladištenje odjeće, policama na izvlačenje ili držačima etiketa.

  • samostalni pogon je izveden kao lančani prijenos upravljan kotačem ili polugom
  • šine su u postojeći pod fiksirane vijcima ili su zabetonirane u novi pod
  • na zadnji regal u nizu mogu se namontirati klizna vrata i brava za pokretni mehanizam. Ovakvo rješenje čuva spremljeni materijal od neovlaštenog pristupa

Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva

Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primjeri pokretnih regala s policama i arhiva