Челични платформи

Челични платформи – челичните платформи овозможуваат оптимално искористување на просторот на приземјето и платформата. Носечката конструкција на платформите се изработува од цилиндрични или Сигма профили. Пристапот на спрат се остварува со помош на скали. Робата на платформата се подигнува со помош на виљушкар, со помош на подигнувачка платформа или евентуално со помош на лифт.

Технички податоци:

  • висина на приземјето минимум 2100 мм според ЧШН норми.
  • распоред на растојанието помеѓу столбовите на платформата – според барањето на клиентот
  • рамномерна носивост 300-800 кг/м2
  • под на платформата: иверица, поцинкувани подни панели, поцинкувани челични решетки, челичен лим (ребрест или перфориран)
  • можност за платформи на повеќе нивоа
  • можност во платформата да се инсталира осветлување
  • завршен слој: основна боја сина RAL 5010, по барање платформата се испорачува и во други RAL бои

Примери на челични платформи

Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи Примери на челични платформи
Примери на челични платформи