Дополнителна опрема за складишни простори

  • Пластични кутии
  • Челични палети
  • Дрвени палети
  • Карго контејнери
  • Пластични палети
  • Метални ормани
  • Работни маси
  • Движечка лента за пренос без погон