Конзолни регали

Наменети се за складирање на метални профили, цевки, дрвени плочи и лимови. Висината на регалите, должината и носивоста на конзолите се изработуваат според барањата на купувачот.

Изработени се од валани односно кутијасти профили. Регалите можат да се дополнат со водилки за високи виљушкари, потоа со дрвени плочи, иверка, решетки или со кровен покривач.

Примери на конзолни регали

Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали
Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали
Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали
Примери на конзолни регали Примери на конзолни регали