Палетни регали

Конструкција за висина до 20 метри и за носивост до 4500 kg за едно ниво. Страниците на регалот можат да се спојат со шрафови или да се заварат за да се постигне носивост и над 20 тони. Носачите на палетите се произведуваат во повеќе должини и видови на профили и можат да се поместуваат по висина без спојување со шрафови. Полињата на регалот можат да се пополнат со челични плочи, иверица, решетки и др.

Примери на палетни регали

Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали
Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали
Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали
Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали
Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали
Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали Примери на палетни регали
Примери на палетни регали Примери на палетни регали