Подвижни регали со полици, архиви

Со поставување на регалите со полици на подни шини, се добива високо функционален складишен и архивски систем со кој многу ефикасно се искористува просторот. Регалите можат да бидат дополнети со затворени страници, со покривач, преградни зидови, посебни носачи за складирање на облека, полици на извлекување, држачи на етикети итн.

  • самостојниот погон е изведен како ланчан пренос управуван од тркало или полуга
  • шините во постојниот под се фиксираат со шрафови или се бетонираат во нов под
  • на последниот регал во редот може да се монтира лизгачка врата и брава на механизам за движење.Ова решение обезбедува заштита на складираниот материјал од неовластен пристап

Примери на подвижни регали со полици и архива

Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива Примери на подвижни регали со полици и архива
Примери на подвижни регали со полици и архива