Регали, регални системи

Компанијата PROMAN s.r.o. - една од водечките европски компании за складишни системи

  • Проектирање и испорака во областа на комплетна понуда на регални системи за складишни простори
  • На подрачјето на Чешка и Словачка еден од најголемите добавувачи на сите видови на регални системи
  • Реагираме многу брзо и ефикасно на барањата на потрошувачите

Регални системи на PROMAN s.r.o

  • Бесплатна понуда
  • Kонтролни прегледи на регалите
  • Сервис во гарантен и вонгарантен рок
  • Широк асортиман на дополнителна опрема
  • Атести од овластени институции

Проектираме, доставуваме и монтираме

Палетни регали

Палетни регали

Палетните регали даваат можност за складирање на висина до 20 m и носивост на едно ниво до 4500 kg.

Прочитај повеќе…

Регали со полици

Регали со полици

Регалите со полици и подвижните регали со полици се наменети за носивост од 50 до 900 кг по полица, висина на рамките до 11 метри.

Прочитај повеќе…

Сопствена производствена програма на компанијата

Конзолни регали

Конзолни регали

Конзолните регали се наменети за складирање на железни профили, цевки, дрвени плочи и лимови.Височината на регалот, …

Прочитај повеќе…

Челични платформи

Челични платформи

Можност за оптимална искористеност на просторот на приземјето и на платформата. Носечката конструкција на …

Прочитај повеќе…

Подвижни регали, архиви

Подвижни регали, архиви

Подвижни регали, архиви – со поставување на регалите со полици на подни шини се добива високо - функционален складишен …

. Прочитај повеќе…

Гравитациони (проточни) регали

Гравитациони (проточни) регали

Проточните регални системи за палетни и картонски пакувања овозможуваат FIF0 систем на опслужување …

Прочитај повеќе…