Regały jezdne, archiwa

Przez ustawienie regałów półkowych na wózkach jezdnych uzyskujecie Państwo wysoce funkcjonalny system archiwizacyjny z efektywnym wykorzystaniem dostępnej kubatury pomieszczenia.

Regały mogą być wyposażone w ściany boczne, zadaszenia, podziałki półek, póki specjalne do wieszania odzieży, wysuwane półki, uchwyty do etykiet, itp.

  • System jezdny po przez napęd łańcucha transmisyjnego umożliwia rozsunięcie regałów i otwarcie żądanego przejścia
  • Szyny są kotwione do posadzki, lub do podłogi właściwej
  • Zewnętrzny regał stacjonarny, oraz krańcowy regał wózka jezdnego może być wyposażony zamykane drzwi, zaś całość systemu może być wyposażona w zamknięcie uniemożliwiające dostęp do regałów osobom niepowołanym

Przykłady

Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych Przykład regałów jezdnych
Przykład regałów jezdnych