Regały wjezdne - drive In

Narzędzia sterujące:

Ruch w oknie:

  • Klawiszami kursowymi lub po przez przyciśnięcie lewego klawisza myszy i przesunięciem kursora myszy.

Powiększenie/pomniejszenie:

  • Powiększenie: klawisz SHIFT
  • Pomniejszenie: klawisz CTRL