Gravitacioni polični regali za kutijastu robu

  • za sanduke i kutije različitih veličina
  • mogućnost deljenja površine sa valjcima u više odvojenih kanala
  • mogućnost dodavanja radnih polica na ulazu i izlazu kanala
  • mogućnost prilagodjavanja nagiba transportnih linija sa valjcima
  • montažna – demontažna konstrukcija

Primeri - Gravitacioni polični regali za kutijastu robu

Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály