Paletni regali

Konstrukcija za visine do 20 m i za nosivost police do 4500 kg. Stranice regala spojene vijcima ili zavarene mogu biti izvedene i za nosivost polja iznad 20 tona. Nosači paleta se proizvode u više dužina i vrsta profila i mogu se pomicati po visini bez spajanja vijcima. Regalna polja mogu se ispuniti čeličnim pločama, ivericom, rešetkama i dr.

Primeri paletnih regala

Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala
Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala
Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala
Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala
Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala
Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala
Primeri paletnih regala Primeri paletnih regala