Pokretni regali s policama, arhivi

Pokretni regali, arhivi - postavljanjem regala s policama na podne šine dobija se visokofunkcionalni skladišni i arhivski sistem koji vrlo efikasno iskorišćava prostor.
Regali mogu biti dopunjeni zatvorenim stranicama, pokrivačem, pregradnim zidovima, posebnim nosačima za skladištenje odeće, policama na izvlačenje ili držačima etiketa.

  • samostalni pogon je izveden kao lančani prenos upravljan točkom ili polugom
  • šine su u postojeći pod fiksirane vijcima ili su zabetonirane u novi pod
  • na poslednji regal u redu mogu se namontirati klizna vrata i brava za mehanizam za pokretanje. Ovakvo rešenje čuva uskladišteni materijal od neovlašćenog pristupa

Primeri pokretnih regala s policama i arhiva

Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva Primeri pokretnih regala s policama i arhiva
Primeri pokretnih regala s policama i arhiva