Primena paletnih regala

Paletni regali ulazni i provozni (DRIVE-IN)

Korišćenje regala može biti jednostrano (ulazni regali) ili s obe strane (provozni).

Ovi regali se koriste za skladištenje velikih količina robe iste vrste.

Stranice regala su spojene vijcima, a na njih su dodate konzole i pocinkovani profili za skladištenje paleta u kanalima.

Regali se mogu dodatno opremiti bočnim vođicama za viljuškare zavisno od dubine regalnog kanala.

Protočni paletni regali

Konstrukcija služi za transport EUR drvenih paleta (mogu se kretati uzdužno i poprečno), kao i za paletne rešetkaste kutije (DIN 15155), koje se isto mogu kretati uzdužno i poprečno.

Kretanje paleta od strane punjenja do strane za preuzimanje ostvaruje se pod težinom same palete na nagnutoj valjkastoj traci pri nagibu od 3-5 %. U isporuku su uključene kočnice za valjke, koje regulišu stabilnu brzinu kretanja paleta.

Pokretni paletni regali

U ovom regalnom sistemu dovoljan je jedan prolaz za celi regalni blok. Pomeranje redova regala omogućava pristup do svake palete. Brzina pomeranja je cca 5 m/min.

Regali za kablovske bubnjeve

Za pregledno skladištenje kablovskih bubnjeva, u različitim varijantama. Isporuka uključuje osovine za kablovske bubnjeve.

Primeri primene paletnih regala

Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala
Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala Primeri primene paletnih regala