Regali s policama

Regali s policama namenjeni su za različita opterećenja. Nosivost od 50 do 900 kg po polici. Visina stranica do 11 m. Namenjeni su za jednostavna skladišta kao i za robna skladišta.

Primeri regala s policma za različita opterećenja

Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma
Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma Primeri regala s policma